Informator

Informator dla kandydatów do I klasy PSM w Głubczycach

2019/2020

 

PSM w Głubczycach ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020. Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, trąbka, flet, klarnet, saksofon, perkusja.

W zależności od wieku kandydata proponujemy naukę:

– w cyklu 6 letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat)

w cyklu 4 letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat)

Warunkiem przyjęcia do szkoły muzycznej jest otrzymanie pozytywnego wyniku z badania przydatności do nauki w szkole muzycznej oraz posiadanie przez szkołę wolnego miejsca na danym instrumencie.

 

Podczas badania przydatności kandydata ocenie podlega:

– słuch muzyczny,
– poczucie rytmu,

– poczucie harmonii
– umiejętność zaśpiewania piosenki (dowolnie przygotowanej przez kandydata)
– warunki manualne i predyspozycje do gry na danym instrumencie.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do PSM w Głubczycach proszeni są o złożenie poniższych dokumentów w terminie od 1 kwietnia do 28 maja 2019 roku w sekretariacie szkoły:

  1. Wniosek z klauzulą RODO, który zawiera:

– kwestionariusz osobowy kandydata i rodziców/prawnych opiekunów ;

– oświadczenie o kryteriach uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności wraz z wymaganymi dokumentami;

– oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;

  1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki medycznej;
  2. *opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – dotyczy tylko kandydatów w wieku 5 lat;

 

Wniosek można otrzymać w sekretariacie szkoły w godzinach 8-18 lub pobrać ze strony internetowej www.psm.glubczyce.info w zakładce Rekrutacja -> wniosek

 

Do badania przydatności zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie od 1 kwietnia do 28 maja 2019 roku złożą w sekretariacie komplet dokumentów. Wymagane jest wypełnienie kryteriów uwzględnianych w przypadku uzyskania równorzędnych wyników podczas badania przydatności (oświadczenie). Niewypełniony kwestionariusz nie będzie brany pod uwagę.

 

Badania przydatności do nauki w szkole muzycznej odbywać się będą w dniach od 29 (środa) i 30 (czwartek) maja w godzinach od 15:00. Dokładny termin i godzinę badania należy ustalić w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 77-485-23-03.

 

Bliższe informacje na temat możliwości podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Głubczycach można uzyskać w sekretariacie szkoły przy ul. Warszawskiej 18 osobiście lub telefonicznie pod numerem 77 485-23-03.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PSM W GŁUBCZYCACH

 

 

Serdecznie zapraszamy!