Teoria-plan lekcji

PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH DO POBRANIA

Plan zajęć ogólnomuzycznych 2018/2019

Poniedziałek

7 5
Karolina Peczkis:

16.00 – 16.45 – kl. I/4 – KS

16.50 – 17.35 – kl. V/6 – KS

17.40 – 18.25 – kl. V/6 – AM

18.30 – 19.15 – kl. VI/6 – KS

A. Kopyto:

16.00 – 16.45 – kl. II/4 – KS

16.50 – 17.35 – kl. II/4 – AM

17.40 – 18.25 – kl. III/4 – KS

18.30 – 19.15 – kl. III/4 – AM

Wtorek

7 5
Karolina Peczkis:

15.00 – 15.45 – kl. III/6 gr. a – KS

15.50 – 16.35 – kl. IV/6 – KS

16.40 – 17.25 – kl. IV/6 – AM

17.30 – 18.15 – kl. III/6 gr. b – KS

18.20 – 19.05 – kl. IV/4 – KS

19.10 – 19.55 – kl. IV/4 – AM

Aleksandra Musioł:

14.30 – 15.15 – kl. II/6 gr. a – R

15.15 – 16.00 – kl. II/6 gr. a – KS

16.10 – 16.55 – kl. I/6 – R

16.55 – 17.40 – kl. I/6 – KS

17.50 – 18.35 – kl. II/6 gr. b – R

18.35 – 19.20 – kl. II/6 gr. b – KS

Środa

7 5
Karolina Peczkis:

16.00 – 16.45 – kl. I/4 – KS

16.50 – 17.35 – kl. VI/6 – KS

17.40 – 18.25 – kl. VI/6 – AM

18.35 – 19.20 – kl. IV/4 – KS

Tadeusz Eckert:

15.15 – 16.45 – chór szkolny

17.00 – 18.30 – zespół wokalny

Czwartek

7 5
Karolina Peczkis:

14.40 – 15.25 – kl. III/6 gr. a – KS

15.30 – 16.15 – kl. IV/6 – KS

Agata Kopyto:

16.25 – 17.10 – kl. II/4 – KS

17.15 – 18.00 – kl. III/4 – KS

Karolina Peczkis:

18.10 – 18.55 – kl. III/6 gr. b – KS

19.00 – 19.45 – kl. V/6 – KS

Aleksandra Musioł:

14.40 – 15.25 – kl. II/6 gr. a – KS

15.30 – 16.15 – kl. III/6 gr. a – R

16.25 – 17.10 – kl. I/6 – R

17.20 – 18.05 – kl. III/6 gr. b – R

18.10 – 18.55 – kl. II/6 gr. b – KS

Piątek

7 5

KS – kształcenie słuchu AM – audycje muzyczne R – rytmika