Teoria-plan lekcji

Plan zajęć ogólnomuzycznych 2019/2020

cykl 6-letni

kl. I/6 a

poniedziałek:

14.40 – 15.25 – kształcenie sł.

wtorek:

14.10 – 15.45 – rytmika

kl. I/6 b

poniedziałek:

15.35 – 16.20 – kształcenie sł.

wtorek:

15.55 – 17.30 – rytmika

kl. II/6

wtorek:

16.50 – 17.35 – kształcenie sł.

17.40 – 18.25 – rytmika

czwartek:

15.30 – 16.15 – kształcenie sł.

kl. III/6

wtorek:

17.40 – 18.25 – kszt. sł.

18.30 – 19.15 – rytmika

środa:

14.30 – 16.45 – chór

czwartek:

16.25 – 17.10 – kszt. sł.

kl. IV/6 a

poniedziałek:

14.40 – 15.25 – kszt. sł.

15.30 – 16.15 – audycje muz.

środa:

14.30 – 16.45 – chór

czwartek:

15.30 – 16.15 – kszt. sł.

kl. IV/6 b

poniedziałek:

16.25 – 17.10 – kszt. sł.

17.15 – 18.00 – audycje muz.

środa:

14.30 – 16.45 – chór

czwartek:

17.15 – 18.00 – kszt. sł.

kl. V/6

poniedziałek:

18.10 – 18.55 – kszt. sł.

środa:

14.30 – 16.45 – chór

piątek:

17.15 – 18.00 – kszt. sł.

18.05 – 18.50 – aud.muz.

kl. VI/6

poniedziałek:

19.00 – 19.45 – kszt. sł.

czwartek:

18.10 – 18.55 – kszt. sł.

19.00 – 19.45 – audycje muz.

Plan zajęć ogólnomuzycznych 2019/2020

cykl 4-letni

kl. I/4

wtorek:

16.00 – 16.45 – kszt. sł.

czwartek:

17.15 – 18.00 – kszt. sł.

kl. II/4

wtorek:

18.30 – 19.15 – kszt. sł.

środa:

17.00 – 19.15 – zespół wokalny

piątek:

15.30 – 16.15 – kszt. sł.

16.20 – 17.05 – aud. muz.

kl. III/4

poniedziałek:

16.30 – 17.15 – kszt. sł.

17.20 – 18.05 – aud. muz.

środa:

17.00 – 19.15 – zespół wokalny

czwartek:

16.25 – 17.10 – kszt. sł.

kl. IV/4

poniedziałek:

18.10 – 18.55 – kszt. sł.

środa:

17.00 – 19.15 – zespół wokalny

czwartek:

18.10 – 18.55 – kszt. sł.

19.00 – 19.45 – aud. muz.


Plan zajęć ogólnomuzycznych 2019/2020

Poniedziałek

9 10
Karolina Peczkis:

14.40 – 15.25 – kl. IV/6 gr. a – KS

15.30 – 16.15 – kl. IV/6 gr. a – AM

16.25 – 17.10 – kl. IV/6 gr. b – KS

17.15 – 18.00 – kl. IV/6 gr. b – AM

18.10 – 18.55 – kl. V/6 – KS

19.00 – 19.45 – kl. VI/6 – KS

Agata Kopyto:

14.40 – 15.25 – kl. I/6 gr. a – KS

15.35 – 16.20 – kl. I/6 gr. b – KS

16.30 – 17.15 – kl. III/4 – KS

17.20 – 18.05 – kl. III/4 – AM

18.10 – 18.55 – kl. IV/4 – KS

Wtorek

9 10
Agata Kopyto:

16.00 – 16.45 – kl. I/4 – KS

16.50 – 17.35 – kl. II/6 – KS

Karolina Peczkis:

17.40 – 18.25 – kl. III/6 – KS

18.30 – 19.15 – kl. II/4 – KS

Aleksandra Musioł:

14.10 – 14.55 – kl. I/6 gr. a – R

15.00 – 15.45 – kl. I/6 gr. a – R

15.55 – 16.40 – kl. I/6 gr. b – R

16.45 – 17.30 – kl. I/6 gr. b – R

17.40 – 18.25 – kl. II/6 – R

18.30 – 19.15 – kl. III/6 – R

Środa

9 AULA
Tadeusz Eckert:

17.00 – 19.15 – zespół wokalny

Tadeusz Eckert:

14.30 – 16.45 – chór szkolny

Leszek Kościółek:

17.00 – 18.30 – Big-Band

Czwartek

9 10
Agata Kopyto:

15.30 – 16.15 – kl. II/6 – KS

16.25 – 17.10 – kl. III/4 – KS

17.15 – 18.00 – kl. I/4 – KS

18.10 – 18.55 – kl. IV/4 – KS

19.00 – 19.45 – kl. IV/4 – AM

Karolina Peczkis:

15.30 – 16.15 – kl. IV/6 gr.a – KS

16.25 – 17.10 – kl. III/6 – KS

17.15 – 18.00 – kl. IV/6 gr. b – KS

18.10 – 18.55 – kl. VI/6 – KS

19.00 – 19.45 – kl. VI/6 – AM

Piątek

9 10
15.30 – 16.15 – kl. II/4 – KS

16.20 – 17.05 – kl. II/4 – AM

17.15 – 18.00 – kl. V/6 – KS

18.05 – 18.50 – kl. V/6 – AM

KS – kształcenie słuchu AM – audycje muzyczne R – rytmika